Islamic Calendar

Wednesday, November 17, 2010

Hadis ke 10 :Imam Nawawi

Terjemah hadits:

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata :

Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda :
Sesungguhnya Allah ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik.

Dan sesungguhnya Allah
memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan

para rasul-Nya dengan firmannya :
Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah.

Dan Dia berfirman : Wahai orang-
orang yang beriman makanlah yang baik-baik

dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian.

Kemudian
beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalan jauh

dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia
memanjatkan kedua tangannya ke langit

seraya berkata : Yaa Robbku, Ya Robbku,

padahal makanannya
haram, minumannya haram, pakaiannya haram

dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram,
maka (jika begitu keadaannya)

bagaimana doanya akan dikabulkan.

(Riwayat Muslim).


Pelajaran :

1.Dalam hadits diatas terdapat pelajaran akan sucinya Allah

ta’ala dari segala kekurangan dan cela.

2.Allah ta’ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik.

Maka siapa yang bersedekah dengan barang

haram tidak akan diterima.

3.Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai

baik disisi Allah ta’ala.

4.Berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi

seseorang dari terkabulnya doa.

5.Orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan

doanya kecuali mereka yang Allah

kehendaki.

6.Makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi

penghalang diterimanya amal perbuatan.

7.Anjuran untuk berinfaq dari barang yang halal dan

larangan untuk berinfaq dari sesuatu yang

haram. 8.Seorang hamba akan diberi ganjaran jika

memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya

diberi kekuatan untuk ta’at kepada Allah. 9.Doa orang

yang sedang safar dan yang hatinya sangat mengharap

akan terkabul. 10.Dalam hadits terdapat sebagian dari

sebab-sebab dikabulkannya do’a : Perjalanan jauh, kondisi

yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam

keadaan kumal dan berdebu, mengangkat kedua

tangan ke langit, meratap dalam berdoa, keinginan kuat

dalam permintaan, mengkonsumsi makanan,

minuman dan pakaian yang halal.Sumber : Hadis arbain Imam nawawi

No comments: